Coding Class

Coding Class

Coding Class projektet er et pilotprojekt, hvor en række skoler i København og Vejle kommuner har igangsat undervisningsaktiviteter med fokus på kodning og programmering i skolen.

Evalueringen og dokumentationen af projektet omfatter kvalitative nedslag i udvalgte undervisningsinterventioner i efteråret 2016 og foråret 2017. Undervisningsinterventionerne har haft flere formål:

  1. at fremme elevernes forståelse for den digitaliserede verden, der omgiver dem nu og i fremtiden
  2. at fremme elevernes interesse for it
  3. at igangsætte undervisning, der fremmer elevernes evne til selv at arbejde mere kreativt og skabende med it i grundskolen
  4. at sætte fokus på it, kodning og computationel tænkning som vidensdomæne i grundskolen

Projektet har taget afsæt i Coding Pirates’ erfaringer med at skabe uformelle læringsrum for børn og unge via klubaftener, hvor fokus er på aktiviteter, der fremmer børn og unges skabende og kreative it-kompetencer.

Læs hele rapporten her

Senest opdateret den

30. januar 2018

af

mhk

Læs også

20.06.16
Skoleudvikling i Finland
New ways of learning, teaching, assessing and leading in Finnish schools.
skole
06.09.17
Lundagerskolen 2017 (Horsens)
Projekt Sundhed - Et projekt med holdning. Lundagerskolen har fokus på sundhedsbegrebet i et helhedsperspektiv. Der er lup på elevernes fysiske...