Fællesskolen Nustrup Sommersted (Haderslev)

  • læringsrum

Fællesskolen Nustrup Sommersted (Haderslev)

Fællesskolen Nustrup Sommersted arbejder med inkluderende og motiverende læringsmiljøer, og samtidig udvikler de aktiviteter med fokus på styrker gennem mindfulness og bevægelse (KaMiBe). Skolen har fokus på alternative fag på tværs af årgange og at de fysiske rammer tilgodeser den enkeltes behov.

På Fællesskolen Nustrup Sommersted skaber de læringsrum som tilgodeser, at eleverne har forskellige behov. Derfor vil der i kommende skoleår være øget fokus på at indrette de fysiske rammer, så der er bedre plads til at udfolde fantasien og til et finde et ”rum” der passer til den enkeltes behov.

Nye fyssiske rammer og KaMiBe
Sammen med de ændrede fysiske rammer arbejder skolen også med KaMiBe. En pædagogisk tilgang som har fokus på elevernes styrker: Karakterstyrker med inddragelse af Mindfullness og Bevægelse. KaMiBe er ikke helt nyt for skolen idet skolens 0.kl. har været med i et forskningsprojekt for 2 år siden. Det nye består i at ALLE elever kommer til at arbejde med KaMiBe i det nye skoleår.

Erfaringer med KaMiBe viser bl.a. at det styrker børnenes sociale kompetencer, deres koncentration, sproglig udvikling og refleksionsevne. Der vil også være nye fag på skemaet i det kommende skoleår. I både børne- og junioruniverserne indfører Fællesskolen Nustrup Sommersted fra næste skoleår ”Alternative fag”. Der vil være forskellige aktiviteter, som understøtter elevernes motivation og læring. Fagene vil blive udbudt i kortere perioder, som en slags ”valgfag”.Timerne vil være en del af den understøttende undervisning.

Aldersintegreret undervisning
Fællesskolen Nustrup Sommersted har de seneste par år gjort sig gode erfaringer med at inddele eleverne i grupper på tværs af klasser og alder. I børneuniverset er der aldersintegrerede hold i ”Alternativ fag”. I junioruniverset er der aldersintegrerede hold i ”Alternative fag”, håndværk, design, madkundskab og musik samt periodevis i de fagfaglige fag, som dansk, matematik og engelsk.

At se på styrker frem for fejl og mangler.
De beskrevne tiltag tager afsæt i forskellige vinkler hvorpå skolen kan imødekomme den enkelte elevs behov. Det er ikke nok at ændre rammer og indhold, hvis man ikke ændrer mindset. Særligt tænkningen i KaMiBe har fokus på at se på styrker frem for fejl og mangler.

Senest opdateret den

16. august 2017

af

Læs også

23.03.17
Flere skoler på vej
Flere skoler på vej - tilmeld også din skole! Gå under menupunktet: DM og herefter menupunktet:Tilmelding
Folkeskole Højvangskolen
14.06.16
Højvangskolen (Aarhus)
Elevstyrede forældresamtaler - Højvangskolen ønsker at revitalisere skolehjemsamarbejdet ved elevstyrede forældresamtaler. Dette vil samtidig...