Førstehjælpsundervisning i folkeskolen

Førstehjælpsundervisning i folkeskolen

i 2005 blev det lovpligtigt for de danske folkeskoler at undervise elever i livreddende førstehjælp. Denne rapport præsenterer resultaterne fra en undersøgelse af, hvor udbredt undervisningen i livreddende førstehjælp er, og hvilke forhold der har betydning for implementering heraf.

Undersøgelsen er baseret på en kvalitativ interviewundersøgelse blandt 9 skoleledere og 16 lærere på otte skoler samt en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 611 skoleledere og 663 lærere på i alt 783 folkeskoler, friskoler og private grundskoler. Den kvalitative undersøgelse blev gennemført i perioden fra november 2012 til og med januar 2013; spørgeskemaundersøgelsen i perioden fra august til og med november 2013. Undersøgelsens fund præsenteres i otte emner, hvor resultater fra den kvalitative interviewundersøgelse og spørgeskemaundersøgelsen integreres inden for hvert emne. I det følgende præsenteres undersøgelsens hovedfund.

I rapportens sidste afsnit præsenteres anbefalinger til tiltag for at udbrede førstehjælpsundervisning i folkeskolen.

Læs hele rapporten her

Senest opdateret den

30. januar 2018

af

mhk

Læs også

23.08.16
Tørring Skole (Hedensted)
LP-modellen i en ny kontekst - Tørring Skole indfører med modellen en systematik omkring forebyggelse og reducering af lærings- og...
20.09.16
Rantzausminde Skole og Issø-skolen (Svendborg)
MeWe Space - Et digitalt læringsrum, der motiverer og engagerer til læring, dannelse og oplevelser på nye måder.