Korshøjskolen 2018 (Randers)

  • skoleklasse

Korshøjskolen 2018 (Randers)

Motiverende undervisningsform med inklusion og elevinddragelse i fokus: Faste studiegrupper med samme placering fra gang til gang. Elever og lærer på Korshøjskolen har i fællesskab sammensat studiegrupper med maksimal læring, trivsel og inklusion af alle elever. Efter en grundig instruktion og gennemgang af opgaver/temaet, så arbejder eleverne selvstændigt, topmotiveret og ansvarsfuldt. Alle børn har noget at bidrage med, når de kommer retur i klassen.

Faste studiegrupper med samme placering fra gang til gang.  Elever og lærer på Korshøjskolen har i fællesskab sammensat studiegrupper med maksimal læring, trivsel og inklusion af alle elever. Efter en grundig instruktion og gennemgang af opgaver/temaet, så arbejder eleverne selvstændigt, topmotiveret og ansvarsfuldt. Alle børn har noget at bidrage med, når de kommer retur i klassen.

Gode rutiner, gode relationer og respekten for skolen
Dette er blevet en fast arbejdsmetode, som Korshøjskolen har udviklet. En metode som hylder principperne om genkendelighed, gode rutiner, gode relationer og respekten for skolen, at eleverne går i skole for at blive dygtigere og trives medens de er der. Børnene arbejder som beskrevet ovenfor i faste studiegrupper dvs. med de samme tre elever fra klassen. Grupperne er meget omhyggeligt sammensat, således at der både er taget hensyn til faglige, sociale og adfærdsmæssige kriterier. Meget nøje beskrivelser af opgavens karakter gives til eleverne ved lektionens begyndelse og herefter arbejder eleverne i en fastsat tidsperiode, hvorefter alle elever kan bidrage til den fælles gennemgang. 

En metode for alle i folkeskolen:

  1. Den er motiverende for eleverne
  2. Den er inkluderende i dens tilgang, høj grad af genkendelighed både hvad angår samarbejdspartnere og placering
  3. Den er ikke tidskrævende for underviseren at forberede
  4. Effektiv, dvs der bruges ikke tid på gruppedannelse og placering fra gang til gang.

 

Senest opdateret den

10. december 2018

af

kgf

Læs også

linjefag
29.09.17
Midtskolen (2) 2017 (Faxe)
Linje- profil projekt. Udskolingen! Ved indgangen til 7. årgang vælger eleverne efter interesse linje. Valget gælder for tre år og giver adgang til...
morten børup skolen
05.10.18
Morten Børup Skolen 2018 (Skanderborg)
På Morten Børup Skolen i Skanderborg er ambitionen, at udeskole skal fylde meget. I udeskolen lærer børnene igennem alle sanser, de får en konkret og...