Kunst- og kultursamarbejder i folkeskolen

Kunst- og kultursamarbejder i folkeskolen

Kunst-og kultursamarbejder i folkeskolen har sit omdrejningspunkt om folkeskolereformen og i overbevisningen om, at kunst og kultur i forening med pædagogiske og læringsmæssige tilbud skaber tilbud til børn og unge af høj faglig og dannelsesmæssig karakter, der kan være med til at give børn og unge en solid ballast, de kan have glæde af hele livet.

Antologien tager udgangspunkt i tre innovative eksempler på samarbejder hvor hhv. Lolland Musikskole, den lollandskfødte danser Lars Bjørn og den professionelle billedkunstner Mini Blume samarbejder med folkeskolen i hhv. et forløb omkring digital komposition, et danseeksperimentarium samt et filosofisk billedkunstforløb. 

I Lolland Kommune arbejder de målrettet på tværs af forvaltninger og sammen med stat og region med bl.a. at udvikle folkeskolen, hvor alle elever oplever at være del af et fællesskab med fokus på læring, dannelse og mangfoldighed, som de kan tage med sig i ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksenlivet. Et af redskaberne i dette arbejde er understøttende aktiviteter og sammenhængen mellem kultur og læring. 

Læs hele Antologien Kunst- og kultursamarbejder i folkeskolen 

Senest opdateret den

30. september 2016

af

Læs også

elever på brobesøg
11.10.16
Erritsø Fællesskole afd. Bygaden (Fredericia)
Talentudvikling i folkeskolen - Formålet med talentudviklingen på Erritsø Fællesskole er at sikre, at alle elever får mulighed for at blive så...
06.10.17
Kobberbakkeskolen 2017 (Næstved)
Bring det almene ind i det specielle - Kobberbakkeskolen. I det stigende fokus på at elever med særlige behov skal inkluderes i det almene...