Læring i en varieret skoledag

Læring i en varieret skoledag

Folkeskolereformens mål er, at alle børn og unge skal blive så dygtige, som de kan. Det betyder, at der i højere grad er kommet fokus på, hvordan elevernes læringsforløb kan tilrettelægges differentieret og være målrettede elevens forudsætninger og motivation.

Differentierede læringsforløb fordrer en organisering, der er mere fleksible end det, der traditionelt har været almindeligt i folkeskolen. Differentierede læringsforløb understøttes af en mere fleksibel organisering af skoledagen og af skoleåret, hvor det faste skoleskema, der gælder for alle skoleårets skoledage er erstattet af andre organisationsformer. Læs hele rapporten.

Senest opdateret den

20. juni 2016

af

Læs også

31.10.18
4. plads: M. C. Holms Skole, Morsø Kommune
M.C. Holms Skole bliver hædret for konsekvent og gennemført skole-hjem-samarbejde.
historieforlø
27.09.18
Dragør Skole, St. Magleby Skole og Nordstrandskolen 2018 (Dragør)
Verdenshistorie i et lokalhistorisk perspektiv – samarbejde med folkeskolerne og Ungdomsskolen: I Dragør arbejder de med den åbne skole, på en måde,...