Læring i en varieret skoledag

Læring i en varieret skoledag

Folkeskolereformens mål er, at alle børn og unge skal blive så dygtige, som de kan. Det betyder, at der i højere grad er kommet fokus på, hvordan elevernes læringsforløb kan tilrettelægges differentieret og være målrettede elevens forudsætninger og motivation.

Differentierede læringsforløb fordrer en organisering, der er mere fleksible end det, der traditionelt har været almindeligt i folkeskolen. Differentierede læringsforløb understøttes af en mere fleksibel organisering af skoledagen og af skoleåret, hvor det faste skoleskema, der gælder for alle skoleårets skoledage er erstattet af andre organisationsformer. Læs hele rapporten.

Senest opdateret den

20. juni 2016

af

Læs også

bevægelse i folkeskolen
09.07.18
Østerhåbskolen 2018 (Horsens)
Trivsel gennem bevægelse: Østerhåbskolen har igangsat et nyt udviklingsforløb for elever på mellemtrinnet. Eleverne skal deltage i et træningsprogram...
folkeskole
01.05.17
Stubbæk Skole 2017 (Aabenraa)
Programmering set med elevøjne - På Stubbæk Skole har de uddannet deres egne elever til at hjælpe andre skoleelever med programmering. Skolen...