Præmiesum på 100.000 kr. med 50.000 kr. til vinderen.

Præmiesum på 100.000 kr. med 50.000 kr. til vinderen.

Skole og Forældre afholder DM i skoleudvikling i partnerskab med Danske Skoleelever. Ideen er at præmiere skoler, som har arbejdet nytænkende med et eller flere elementer i den nye folkeskolereform eller på anden måde med udvikling af folkeskolen.

DM i skoleudvikling indsamler og deler de gode eksempler og skaber derved synlighed omkring skolernes best practice. Vinderforløbene kåres d. 18. november i Nyborg med en samlet præmiesum på 100.000 kr.

Præmiesum på 100.000 kr.
DM i skoleudvikling er en konkurrence for alle folkeskoler i Danmark. Der konkurreres om at være bedst til at udvikle den danske folkeskole. Præmiesummen fordeler sig således:

1.    præmie                   50.000 kr.
2.    præmie                   20.000 kr.
3.    præmie                   10.000 kr.
4.    præmie                     5.000 kr.
5.    præmie                     5.000 kr.

Publikumsprisen       10.000 kr.

Eksempler og bedømmelseskriterier
1300 folkeskoler i 98 kommuner er i fuld gang med at implementere skolereformen, og skolebestyrelser, skoleledelser, medarbejdere, elever og forældre har behov for gode eksempler til inspiration. DM i skoleudvikling indsamler og formidler de gode eksempler til glæde og gavn for alle. Bedømmelseskriterierne er:

  • Udviklingsforløbet skal indeholde et nytænkende element, enten ved at tage fat på nye områder eller ved at benytte nye metoder til håndtering af eksisterende områder.
  • Udviklingsforløbet skal eksempelvis adressere udmøntningen af folkeskolereformens nye elementer, fx målstyret undervisning, understøttende undervisning, bevægelse, samarbejdet med det omgivende samfund, inddragelse af forældrene eller en sammenhængende og varieret skoledag. Udviklingsforløbet kan også omhandle andre områder på skolen.
  • Udviklingsforløbet skal have skabt en positiv effekt for elevernes læring, trivsel og dannelse.
  • Udviklingsforløbet skal kunne implementeres på andre skoler.

En jury med medlemmer fra en bred vifte af interessenterne på skoleområdet bedømmer de indsendte beskrivelser. Udkommet af konkurrencen er en række gode eksempler, vejledninger og best practice i forhold til målene i skolereformen og skolernes øvrige virke.

Tilmelding
Tilmeldingen til DM i skoleudvikling er nu åben og skal ske via dette link 
DM i skoleudvikling stiller guide og skabelon til rådighed, der gør det let at beskrive  udviklingsforløbet. Eksisterende projektbeskrivelser kan uploades direkte via samme link.
Der kan tilmeldes udviklingsforløb frem til fredag d. 14. oktober kl. 12.00 – fredag inden efterårsferien. Alle skoler kan deltage med et eller flere udviklingsforløb.

Generelt om DM i skoleudvikling
DM i skoleudvikling støttes af Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling. Skole og Forældre og Danske Skoleelever driver DM i skoleudvikling i fællesskab. Søndagsavisen er mediepartner, og Danmarks Lærerforening, BUPL, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og Undervisningsministeriets Læringskonsulenter bakker op om projektet og er med i juryen

Alle udviklingsforslag deles på DM i skoleudviklings facebookside og på Skole og Forældres hjemmeside. Derudover samarbejder DM i skoleudvikling med EMU – den officielle portal for undervisning.

Giv et hint
Kan du pege på en skole, som har gennemført et godt udviklingsforløb, så vil vi gerne høre om det. Hvilken skole er der tale om? Hvad har de lavet? Hvem kan vi kontakte? Kommuner og eksterne partnere kan direkte indskrive skoleforløb via tilmeldingslink, bare det er godkendt af den pågældende skoles skoleleder og skolebestyrelsesformand.

Kontakt kampagneleder Karin Garde Frandsen på kgf@skole-foraeldre.dk eller på tlf. 33860202

Senest opdateret den

5. december 2017

af

cg

Læs også

26.09.18
Trekronerskolen 2018 (Roskilde)
Skøn Skole er et projekt der løber over 6 skoledage, hvor eleverne nytænker og designer et område på Trekronerskolen fx deres klasseværelse eller...
02.10.17
Holbergskolen 2017 (København)
KÆMP: Inklusion på Holbergskolen. Holbergskolen har udviklet en 3-Dimensionel metode til at arbejde med inkluderende skoleudvikling. Metoden er...