Vurdering for læring

Vurdering for læring

VFL er en systematisk planlagt proces, hvor tegn på elevens læring bliver brugt både af læreren og eleven sådan at: læreren kan justere egen undervisning, og eleverne kan justere egen læringsstrategi mhp. at lære mest og bedst muligt.

Med folkeskolereformen sættes fokus på elevernes læring, at der arbejdes med synlige læringsmål, høje forventninger til den enkelte elev og konstruktiv feedback.

Rammen omkring elevernes læring skal understøtte deres lærelyst og motivation, således at der skabes situationer, som åbner for elevernes glæde ved at lære nyt, deres engagement og udforsketrang. En sådan praksis må udspille sig i et læringsmiljø præget af tillid, gensidig respekt og tydelige forventninger - og i et klima, hvor det er trygt at prøve til og lave fejl. 

Disse delområder er centrale og grundlæggende forudsætninger i arbejdet med Vurdering for læring (herefter forkortet VFL). Samtidig er elevens medvirken et vigtigt aspekt i VFL-tænkningen. Gennem egenvurdering og involvering i vurderingsarbejdet trænes eleverne i at udvikle bevidsthed om egne læringsprocesser, hvilket ses som værende en nødvendig og afgørende forudsætning for at kunne udvikle selvreguleret læring. VFL giver således et konkret bud på, hvordan man i praksis kan arbejde med ovenstående
områder og etablere en vurderingskultur, hvor den enkelte elevs læring sættes i centrum.

Læs mere om Vurdering for læring 

Senest opdateret den

12. september 2016

af

Læs også

demokrati
30.01.18
DM-vinder 2017: Nyt fag gør eleverne til handlende borgere
Et nyt fag på skemaet har givet eleverne på Sct. Nicolai Skole i Køge større indflydelse på deres skole. Eleverne er begejstrede, har taget...
21.07.16
Tornvedskolen afd. Jyderup og Elverdamsskolen afd. Tølløse
Kunst i Skolehøjde - er et samarbejde mellem Billedskolen Holbæk, BGK, udvalgte skoler og daginstitutioner samt professionelle kunstnere.