Globalt

Globalt

Dm i skoleudvikling kigger ud i verden og deler også international best practice (alle tilmeldte skoler 2018 er at finde på forsiden).
Flexdag - På Sorø Borgerskole er flexdagen tænkt som en del af implementeringen af Folkeskolereformen. Strukturen skaber mulighed for nytænkning indenfor: varierede undervisningsformer,...
Ressourcetime - Det overordnede formål med ressourcetimerne på Sorø Borgerskole er at højne elevernes faglige niveau samt trivsel. Dette gøres gennem planlægning, udførsel og evaluering i det...
International profilskole - Klarup Skole skaber en international rød tråd gennem det almene faglige og didaktiske arbejde på skolen. Når man træder ind på skolen er rejsetemaet det gennemgående - og...
CoTeaching - Østbirk skole styrker et bredt, kreativt og innovativt læringsbegreb samtidig med et mangfoldigt læringsfællesskab. Skolen bryder forestillingen om én lærer til én klasse og har ansat en...
Sammen kan vi mere - Skolesamarbejde mellem ni folkeskoler og en ungdomsskole sætter nye standarder for skoleudvikling i Odense Nord. Samarbejdspartnerne er Abildgårdskolen, Agedrup Skolen. H.C....
Friluftsliv - Østermarkskolen giver natur og friluftsliv videre til børn og unge med aktiviteter, som skaber læring samt personlig og ikke mindst social udvikling hos det enkelte barn.
Master Class i matematik - Et samarbejde mellem Nydamskolen, Broager Skole, Gråsten Skole og Alssundgymnasiet Sønderborg. Nydamskolen tilbyder elever med særlige kompetencer i matematik et master-...
Innovationscamp Trivsel - Hannæs-Østerilds skole sætter fokus på elevernes trivsel og får dem til at arbejde innovativt med trivselsfremmende tiltag, som eleverne føler fuldt ejerskab over.
Bankdirektør som matematiklærer - Nyt samarbejde mellem Borbjerg Skole og Borbjerg Sparekasse puster nyt liv i matematikundervisningen.
Kunst-og kultursamarbejder i folkeskolen har sit omdrejningspunkt om folkeskolereformen og i overbevisningen om, at kunst og kultur i forening med pædagogiske og læringsmæssige tilbud skaber tilbud...
Fagdage - fag på nye måder. Gesten Børnecenter skaber nye og anderledes skoledage, hvor kreativitet, bevægelse og sammenhæng i fagene er i højsæde.
Fodboldlinjen på Nordals Skolen - Formålet med fodboldlinjen er først og fremmest at motivere eleverne i hverdagen i forbindelse med deres skolegang, samt at skabe sociale relationer og fællesskaber...
MeWe Space - Et digitalt læringsrum, der motiverer og engagerer til læring, dannelse og oplevelser på nye måder.
Et helhedsorienteret syn på undervisning i området ”Uddannelse og job” - Med vejledningsreformen i 2014 fik lærerne et større ansvar for at sikre en undervisning, der bidrager til elevernes...
Trivsels- og bevægelsesbånd - Klinkby Skole ønsker at fremme en mere varieret leg og aktivitet i pauserne. Det styrker de gode venskaber på tværs af klasser og alder og modvirker følelsen af ensomhed...
Differentieret tilbud til elever der er udfordret i læringsmiljøet - Formålet med projektet er at give elever, der er udfordret i læringsmiljøet nye positioner, så de kan "træde ud" af deres vante...
Fagdage - Molsskolen har udviklet en ny og mere sammenhængende måde at tænke den understøttende undervisning, bevægelse og fag sammen på
Motionsbælte - Timring Læringscenter skaber rammer for daglig motion og bevægelse som led i folkeskolereformens krav om bevægelse og variation i skoledagen.
Når IT anvendes rigtigt, kan det bidrage til at støtte elevernes læreprocesser. Det er én af hovedkonklusionerne fra et stort forsøgsprogram, hvor forskere, konsulenter, ledere, lærere og pædagoger...
VFL er en systematisk planlagt proces, hvor tegn på elevens læring bliver brugt både af læreren og eleven sådan at: læreren kan justere egen undervisning, og eleverne kan justere egen læringsstrategi...
Vurdering for læring (VFL) - Med ”Vurdering for læring” ønsker Grønvangskolen og Vejen Kommune at sætte den enkelte elevs læring i centrum således, at alle elever oplever mestring og faglig udvikling.
Gjessøs Børn - Projektet er et samarbejde mellem Gjessø Børnehave, Gjessø Skole, fritidsdelen og alle forældrene. Ideen er at skabe en rød tråd fra børnehave til skole, og gøre børnehaven klar til...
Aktiv matematik - Nørrebro Park Skole har i samarbejde med Københavns Universitet sat fokus på, hvordan bevægelse kan være med til at fremme indlæringen i matematik.
Mediepatruljer - Kulsbjerg Skole har udviklet mediepatruljer, hvor store og små elever fra forskellige klassetrin er uddannet som eksperter, der kan bistå andre elever og lærere på skolen med at...
Ugeskemaet - Motivationen for at gå i skole er steget markant hos 4. klasses-eleverne på Hammershøj Skole ved Viborg, efter den traditionelle klasseundervisning er blevet udskiftet med et særligt...
Er kedsomhed roden til alt ondt? Eller er det sundt at kede sig?
Folkeskolen skal løbende inddrage virksomheder, foreninger og andre interessenter, så undervisningen bliver mere virkelighedsnær for eleverne, både i teori og praksis.
LP-modellen i en ny kontekst - Tørring Skole indfører med modellen en systematik omkring forebyggelse og reducering af lærings- og adfærdsproblematikker med det mål at skabe hensigtsmæssige...
LP-modellen i en ny kontekst -Tørring skole indfører med modellen en systematik omkring forebyggelse og reducering af lærings- og adfærdsproblematikker med det mål at skabe hensigtsmæssige...
Demokratid - Eleverne på Sct. Nicolai Skole i Køge har fået et nyt fag på skemaet. Formålet er at udvikle elevernes kompetencer inden for demokratiske processer med fokus på deltagelse og ansvar.

Sider