Globalt

Globalt

Dm i skoleudvikling kigger ud i verden og deler international best practice (alle tilmeldte skoler er at finde på forsiden).
Hvordan udvikler vi bedst vores fælles folkeskole? Det sætter Skole og Forældre for andet år fokus på med konkurrencen, DM i skoleudvikling. Tilmeldingen er lukket, og nu voterer juryen.
Forældrefernisering - et alternativ til det traditionelle skolehjem-samarbejde. Sophienborgskolen åbnede dørene for børnenes forældre (og øvrige netværk) og fik skabt en helt ny (kontinuerlig) form...
Restaurant-projekt - På Skovshoved Skole får eleverne indblik i hele processen omkring en virksomhed - både hvordan man starter en virksomhed op fra bunden, hvordan man styrer økonomien, og hvordan...
NYC iSchool is dedicated to equipping students with the skills necessary for success and leadership in the 21st century.
Publikationen er et bearbejdet uddrag af publikationen ”Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen”, der blev afsluttet I december 2012. Formålet med dette...
Rapporten belyser sammenhængen mellem skoleledelse, faglig læring og trivsel blandt elever og lærere i folkeskolen.
Danske drenge har det højeste testgennemsnit af alle landes drenge. Danske piger har det næsthøjeste testgennemsnit af alle landes piger. Kun finske piger ligger lidt højere. Danmark har en af de...
The Green Wall Vertical Garden Bottle System is an educational project designed to promote sustainability awareness.
In this two-part series, theory and practice meet head on as education expert Professor Dylan Wiliam sets up an experimental school classroom.
Bevægelsen Fucking Flink har udarbejdet et undervisningsmateriale til elever i udskolingen. Det er fyldt med ideer til, hvordan man hjælper andre til at blive flink.
Rapporten har til hensigt at inspirere kommuner, institutioner, skoler, ungdomsuddannelser og øvrige aktører i arbejdet med at udvikle indsatser og initiativer, der fremmer bevægelse og fysisk...
Kunst i Skolehøjde - er et samarbejde mellem Billedskolen Holbæk, BGK, udvalgte skoler og daginstitutioner samt professionelle kunstnere.
Aladdin og fjerne kulturer - Elverdamsskolen afd. Tølløse, teatergruppen Elverfolket og Billedskolen Holbæk samarbejder i projektet Aladdin og fjerne kulturer om scenografi og billedkunstundervisning...
I lære i den virkelige verden - Søgårdsskolen sikrer at elevernes faglige, sociale og alsidige kompetencer og færdigheder udvikles ved praktik "i den virkelige verden". De inddrager således...
New ways of learning, teaching, assessing and leading in Finnish schools.
In the last decade, the Canadian province, Ontario, dramatically improved its education system to become one of the best in the world.
DM i skoleudvikling er en projektorganisation under Skole og Forældre.
DM i skoleudvikling er en projektorganisation under Skole og Forældre. Skole og Forældre er landsorganisationen for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. Skole og Forældre har bl.a....
DM i skoleudvikling har mange forskellige partnere. DM i skoleudvikling støttes af Undervisningsministeriet. Skole og Forældre og Danske Skoleelever driver DM i skoleudvikling i fællesskab.
Folkeskolereformens mål er, at alle børn og unge skal blive så dygtige, som de kan. Det betyder, at der i højere grad er kommet fokus på, hvordan elevernes læringsforløb kan tilrettelægges...
Samarbejde batter! Ny publikation dokumenterer gode samarbejder mellem billedskoler og folkeskoler.
DM i skoleudvikling er en konkurrence for alle folkeskoler i Danmark. Der konkurreres om at være bedst til at udvikle den danske folkeskole. Konkurrencen skal være med til at få de...
Elevstyrede forældresamtaler - Højvangskolen ønsker at revitalisere skolehjemsamarbejdet ved elevstyrede forældresamtaler. Dette vil samtidig muliggøre en endnu bedre inddragelse af forældrene som...
FabLab - Etableringen af et FabLab på Kirkebakkeskolen danner grundlag for udvikling og udbredelse af arbejdet med digitale design- og fabrikationsprocesser samt elevernes engineering- og...
K-FAG: På Solvangskolen har de indført K-FAG i børnemiljøet 0-5. klasse. K-FAG er kompentencefag i UU-tiden eksempelvis Skoleskak, musik i bevægelse, børneyoga, mindfulness, IT-værkstedet, lær at...
Pulsprojektet - Langhøjskolen vil sætte et systematisk fokus på brugen af bevægelse ift. undervisningen, for at højne børnenes trivsel og faglige kompetencer.
Skole og Forældre afholder DM i skoleudvikling i partnerskab med Danske Skoleelever. Ideen er at præmiere skoler, som har arbejdet nytænkende med et eller flere elementer i den nye folkeskolereform...
Læs mere om konkurrencebetingelserne her. Alle folkeskoler kan deltage i DM i skoleudvikling. Det kan også være flere skoler, der deltager med et udviklingsprojekt, de har været sammen om.
Tilmeld din skole DM i skoleudvikling. Alle folkeskoler kan deltage i DM i skoleudvikling med et eller flere forløb. Der kan også være flere skoler, der deltager med et udviklingsprojekt, de har...

Sider