Globalt

Globalt

Dm i skoleudvikling kigger ud i verden og deler også international best practice (alle tilmeldte skoler 2018 er at finde på forsiden).
Vild med idræt på Langmarkskolen - Skolen og lokale idrætsklubber har igangsat et tæt samarbejde om idrætsundervisningen på skolens mellemtrin (4.-6. klasserne), således at klubberne inddrages fast i...
Som den første skole i landet har Gilbjergskolen og Gilbjerg Børnehuse fuldt ud implementeret Matematik...
Bæredygtighed - Pedersborg Skole vil bidrage til en bæredygtig udvikling på skolen, i skolens lokalområde og i Sorø Kommune generelt.
Skolen har sat fokus på træning af den udtryksfulde læsning (prosodi) for at give eleverne både større læselyst og bedre læseforståelse
Miljøvægge - På Pedersborg Skole vil de forbedre klassemiljøet og hjælpe rengøringsassistenterne. Dette gør de ved, at eleverne 2 gange om dagen tørrer borde af, fejer med swiffer, bærer affald ud og...
På Buskelundskolen har alle elever en E-portfolio. Portfolien er udviklet i samarbejde med dagsinstitutionen, dagplejere og vuggestue, der ligeledes bruger den.
En tryg og struktureret hverdag, hvor forskellighed styrker! - På Munkevængets Skole vil de skabe et fælles grundlag for trivsel og læring for alle uanset baggrund og forudsætninger.
Hundredvis af matematik-professorer - Lundehusskolen skaber succesoplevelser i matematik for alle elever uanset fagligt standpunkt.
Sammen med byens øvrige pædagogiske institutioner har Harboøre Skole skabt en Kultur- og Dialektfestival, hvor dialogen på tværs af generationer, professioner og organisationer, øger elevernes og...
Afprøvning af Hardy som skolehund. På Tinglev skole bruger de en pensioneret hjælpehund, for at afprøve, hvilke positive effekter det har for skolen.
Boost - innovativ skole i Helsingør - Hellebækskolen - Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer.
Med en åben tilgang til aktørerne i og omkring skolen og ved konsekvent at forsøge at undgå kasse- og søjletænkning, løfter Skørping Skole gennem en række konkrete udviklingsforløb både elever og det...
Boost - innovativ skole i Helsingør på Espergærde Skole - Formålet er at udvikle elevernes innovative kompetencer samtidig med, at de bliver så dygtige, de kan, så de er rustet til fremtidens jobs,...
Boost-innovativ skole - Hornbæk Skole udvikler elevernes innovative kompetencer samtidig med, at de bliver så dygtige, de kan, så de er rustet til fremtidens jobs, teknologier og globale udfordringer...
Junior Ranger - Junior Ranger er tænkt som en bred uddannelse, som både favner natur og kultur. De uddannede Junior Rangere skal bruges som "naturformidlere" for andre børn på skolen og gerne også...
Tingstrup Skole programmerer og koder til fremtiden - Tingstrup Skole har valgt at oprette et innovations- og programmeringshold for udskolingselever. Her fokuseres på at nytænke undervisningen, og...
Fordybelsesfredage - Formålet med fordybelsesdagene er at give elever på mellemtrinnet og i overbygningen mulighed for at arbejde mere projektorienteret, inddrage det omgivende samfund, fordybe sig i...
Lærerfri dag - Formålet med denne dag er, at vi sætter niendeklasses eleverne ind i lærernes hverdag. Der demonstreres, hvad lærerne sættes igennem og hvordan man udvikler en undervisningsplan ift....
Vamos: Inspiration til bevægelse i folkeskolen og andre institutioner - På Frydenhøjskolen har de motion og "hjerne-pauser" på dagsordenen. Med Vamos, en boks fyldt med aktivitetskort som giver...
Bestyrelsens vision for Ungdomsskolen - Ungdomsskolen vil gøre en forskel for de unge på Bornholm ved at tilbyde spændende undervisning og aktiviteter, som er tilrettelagt efter de unges egne ønsker...
Samarbejde med frivillige fra Ældresagen - Grauballe skole aktiverer Ældresagen i et skolesamarbejde. På den måde kan udvalgte elever udvikle sig i en lille og tryg ramme, som både kan være et...
Luksusdage (Læring Udenfor Kongeskær, Som Udvikler Sammenholdet) - På Kongeskærskolen bliver en fast ugedag brugt til såkaldte luksusdage for klasserne. Luksusdagen er en veltilrettelagt dag med...
Morgensamling - På Tinglev Skole har de fokus på at øge trygheden for de mindste elever, øge fællesskabsfølelsen på skolen samt øge fokusset på den musikalske del af skolens kultur. Dette har de...
Udeskolen – en helt naturlig, integreret del af skolelivet på Fredensborg Skole. Gennem alternative læringsmiljøer og nye måder at lære på ønsker Fredensborg Skole at fremme elevernes læring og...
Trivselsteam for elever - Tingstrup Skole introducerer trivselsteams som et nyt tiltag for at øge elevernes trivsel og styrke tilhørsforholdet til skole og klassefællesskab.
Gennem musik og sang højner Slagslunde skole elevernes læring og kognitive udvikling samt øger elevernes evne til at samarbejde og deres evne til at fornemme og justere sig selv i forhold til andre....
Foreningsdag - Med en foreningsdag bliver de aktiviteter, som byen byder på synliggjort, og eleverne på Tinglev Skole får et større kendskab til de forskellige muligheder de har, hvilket giver dem en...
I kontakt med naturen - Hillerød Vest Skolen afd. Alsønderup har fået en udendørslæringsbase. Formålet er at flytte klasselokalet ud, så børnene kommer i kontakt med naturen.
Me...
Bæredygtighed, Innovation og Design (BID) - På Eltang Skole og Børnehave har de med bæredygtighed som tema sat viden, kompetencer og færdigheder i spil gennem innovative processer i undervisningen....

Sider