Borbjerg Skole (Holstebro)

Borbjerg Skole (Holstebro)

Bankdirektør som matematiklærer - Nyt samarbejde mellem Borbjerg Skole og Borbjerg Sparekasse puster nyt liv i matematikundervisningen.

Borbjerg Skole og Borbjerg Sparekasse er igang med et helt nyt samarbejde, hvor skolens 7. klasser bl.a. bliver undervist i matematik hos den lokale sparekasse. Med sparekassedirektør Mogens Christensen som underviser, bliver eleverne præsenteret for en alternativ matematikundervisning med udgangspunkt i pengeinstituttet. På den måde bliver eleverne klædt på til at klare sig i den virkelige verden ift. køb af mobil på afbetaling, forbrugslån, budget for privatøkonomi etc.

Mere varieret undervisning i matematik
Ideen startede fordi Borbjerg Skole gerne ville give deres 7. klasses elever en mere varieret undervisning i matematik, samtidig med de udviklede deres faglige kompetencer. Et andet mål var at give eleverne mere motivation samt inspirere dem til at interessere sig for nogle vigtige samfundsmæssige områder.
Der var i denne sammenhæng flere ideer oppe og vende, og beslutningen om et samarbejde med Sparekassen blev taget i fællesskab med elevrådet.

Samarbejdet
Begge parter i samarbejdet havde nogle punkter, som var vigtige for dem. Bl.a. var det vigtigt for banken at prioritere, at det ikke handlede om at skaffe kunder, med det skulle udelukkende være oplysende og inspirerende. Fra skolens side var det vigtigt, at de fik nogle læringsmål på, som henviste til pensummet i 7. klasse.

Forløbet startede med at hele klassen kom en tur i Sparekassen, hvor der var rundvisning efterfulgt af et oplæg fra bankdirektøren. Efterfølgende var bankdirektøren 5 x 2 lektioner på skolen.

Skolen forpligter sig på følgende:
For hvert undervisningsområde skal matematiklæreren lave en grundlæggende undervisning, så den enkelte elev har en basisviden om emnerne.
Skolen er i løbende kontakt med Sparekassen, og giver en feedback så Sparekassen kan lave evt. tilpasningerne ift. elevernes læringszone 

Sparekassen forpligter sig på følgende:
En medarbejder (i dette tilfælde var det bankdirektøren!) fra Borbjerg Sparekasse kommer og underviser klassen i det pågældende emne i x-antal timer.

Undervisningsområder

  • Privatbudgetter / privatøkonomi
  • Låne muligheder  
  • Investeringer / opsparing
  • Hævekort, Swipp, mobilpay etc.

Læringsmål:

  • Foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lønopgørelser og skatteberegninger
  • Anvende matematik som værktøj til løsning af praktiske og teoretiske problemer på en alsidig måde
  • Eleven tilegner sig viden om procentuel vækst og metoder til vækstberegninger i regneark, herunder viden om renter, lån og opsparing

Stor motivation hos eleverne
Der var stor motivation hos samtlige elever. Flere af eleverne endte med at have lavet budgetter for deres privatøkonomi. Ydermere lavede faglæreren en evaluering med eleverne, hvor de hver især skrev en hilsen til Bankdirektøren, om hvad de havde fået ud af forløbet.

Vejledning til andre 
Husk læringsmål!
Få beskrevet at det er skolen, som henvender sig til banken og ikke omvendt. Den kritiske journalist vil se det som kapring af konfirmandkunder - hvilket der aldrig har været hensigten.
Skolebestyrelsen, elevrådet, lærere, skoleleder og bankdirektør havde alle en andel i planlægningsprocessen

Læs artikel om projektet 

 

Skolens hjemmeside; http://borbjergskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

Læs også

13.09.16
Molsskolen (Syddjurs)
Fagdage - Molsskolen har udviklet en ny og mere sammenhængende måde at tænke den understøttende undervisning, bevægelse og fag sammen på
12.09.16
Grønvangskolen (Vejen)
Vurdering for læring (VFL) - Med ”Vurdering for læring” ønsker Grønvangskolen og Vejen Kommune at sætte den enkelte elevs læring i centrum således,...