Lundehusskolen (København)

 • matematik

Lundehusskolen (København)

Hundredvis af matematik-professorer - Lundehusskolen skaber succesoplevelser i matematik for alle elever uanset fagligt standpunkt.

Eleverne fra 2. - 9. årgang på Lundehusskolen har i udviklingsforløbets prøveperiode løst 192.000 træningsopgaver i matematik - og skolen gentager succesen igen næste år fra august - september.

Målet er: 

 • succesoplevelser for alle elever uanset fagligt standpunkt 
 • individuel faglig progression i matematiske færdigheder i tal og algebra, først og fremmest addition, subtraktion, multiplikation og division (4 grundlæggende strategier) 
 • skabelse af synlige positive resultater (antal løste opgaver og rigtighedsgrad)   
 • give lærere og elever et godt afsæt til på længere sigt at kunne bruge matematikfessor som supplement til andre uv-midler og –aktiviteter (”fessor løser jo ikke de hele….”.)

 
Midler: 

 • pre-tests i matematiske færdigheder = ”Mat start”  
 • udarbejdelse af læringsmål på baggrund af før-tests 
 • differentierede forløb i forlængelse af læringsmål (i matematiktimerne, 2 lektioner hver uge med undtagelse af uge 35) 
 • løbende feedback hhv. feedforward i forhold til læringsmål (læringssamtaler) 
 • synlige mål, som eleven, læreren og forældrene har adgang til post-tests af samme sværhedsgrad som pre-tests (”Mat slut”) 
 • måling af elevernes progression 
 • kommunikation om faglig progression

  Læs mere her

Skolens hjemmeside; http://lundehus.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

Læs også

14.10.16
Skolen ved Sundet (København)
Ledelse, lærere, AKT-vejleder, UU-vejleder, inklusionspædagoger og sundhedsplejersker går sammen om et proaktivt arbejde for at med udsatte elever
16.08.19
Svartingedal Skole 2019 (Bornholm)
Ahmed Shalaby fyrer op for musikken to gange om uge i 15 minutter og byder hele Svartingedal Skole op til dans.