Konkurrence for alle folkeskoler

Konkurrence for alle folkeskoler

DM i skoleudvikling er en konkurrence for alle folkeskoler i Danmark. Der konkurreres om at være bedst til at udvikle den danske folkeskole. Konkurrencen skal være med til at få de udviklingsprojekter, som foregår ude på skolerne, i centrum – både så andre skoler kan lade sig inspirere og for at hylde de indsatser, skolens personale sætter i gang. DM i skoleudvikling er p.t. Danmarks største portal for udviklingsforløb i folkeskolen.

Hvad er formålet med DM i skoleudvikling
Mange skoler er i gang med forskellige udviklingsforløb, der på lokalt plan forsøger at finde svar på implementering af bl.a. folkeskolereformen. DM i skoleudvikling ønsker at skabe fælles synlighed omkring udviklingsforløb på skolerne og dermed videndeling af best practice. Gennem konkurrencen indsamler vi beskrivelser af udviklingsforløb, som vi efterfølgende vil formidle til alle skolerne i Danmark. På den måde skal DM i skoleudvikling stimulere og fremme en udviklingskultur på skolerne i Danmark, som har en positiv effekt for elevernes læring, dannelse og trivsel.

Hvem kan deltage?
Alle folkeskoler kan deltage i DM i skoleudvikling. Det kan også være flere skoler, der deltager med et udviklingsprojekt, de har været sammen om. Ved tilmeldingen skal der angives et navn på en person, der er ansvarlig for skolens tilmelding. Er tilmelder ikke skolens leder eller skolebestyrelsens formand, skal disse som minimum være indforståede med tilmeldingen.

Hvad kan man vinde?
Der er en præmiesum på 100.000 kr. Præmiesummen fordeler sig således:

1.  præmie          50.000 kr.
2.  præmie          20.000 kr.
3.  præmie          10.000 kr.
4.  præmie           5.000 kr.
5.  præmie           5.000 kr.

Publikumsprisen     10.000 kr.

Hvordan deltager man?
Læs mere om tilmelding her.

Hvad indebærer det at deltage?
Først og fremmest bidrager I til videndeling om skoleudvikling. Når I indsender jeres tilmelding, siger I samtidig ja til, at organisationerne bag DM i skoleudvikling må videreformidle jeres erfaring, som den kommer til udtryk i jeres tilmelding. Det vil vi gøre via pressearbejde og gennem de kanaler, organisationerne bag DM i skoleudvikling, almindeligvis bruger. I tilmeldingen bliver I også spurgt, om vi må henvise andre skoler til jer. Hvis I svarer ja, svarer I samtidig ja til, at vi videreformidler navn, emailadresse og telefonnummer på kontaktpersonen. Vinderne af DM i skoleudvikling er desuden forpligtet til at stå til rådighed for interview mv. til Skole og Forældres magasin Skolebørn, øvrige medier og primære samarbejdspartnere, samt eventuelt ved præsentation af udviklingsforløb på Skole og Forældres landsmøde.

Hvem sidder i juryen?

 • Skole og Forældre
 • Danske Skoleelever
 • Danmarks Lærerforening
 • Skolelederforeningen
 • BUPL
 • Børne- og Kulturchefforeningen
 • Undervisningsministeriets Læringskonsulenter

Hvilke kriterier bliver projekterne bedømt efter?

 1. Udviklingsforløbet skal have skabt en positiv effekt for elevernes læring, trivsel og dannelse.
 2. Udviklingsforløbet skal indeholde et nytænkende element, enten ved at tage fat på nye områder eller ved at benytte nye metoder til håndtering af eksisterende områder.
 3. Udviklingsforløbet skal fremvise et konstruktivt samarbejde mellem flere af følgende parter i skolen:
 • Skolebestyrelsen.
 • Forældrene.
 • Eleverne.
 • Medarbejderne.
 • Skolens daglige ledelse.
 • Samarbejdet må gerne inddrage kommunen, flere kommuner, andre skoler og eksterne parter, som fx virksomheder, foreninger, o.l.

  4. Udviklingsforløbet skal kunne implementeres på andre skoler.

Hvordan findes vinderen af publikumsprisen?
Publikumsprisen afhænger af gennemslagskraften på Facebook. Det Facebook-opslag, dm i skoleudvikling laver om et tilmeldt udviklingsprojekt, der opnår flest ’synes godt om’ og delinger, vinder publikumsprisen. (Helt præcist måler vi opslagets ’synes godt om’ ganget med det antal gange, opslaget er blevet delt frem til deadline for tilmelding. Dette tal divideres med antallet af skoler, som er med i det tilmeldte udviklingsforløb. Jo før, man tilmelder sig, jo bedre mulighed har man altså for at vinde publikumsprisen)

Hvem står bag DM i skoleudvikling?
DM i skoleudvikling er støttet af Undervisningsministeriet. Projektet drives af fællesskab af Skole og Forældre med Danske Skoleelever som partner. I juryen er der repræsentanter fra Danske skoleelever, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, BUPL, Børne- og Kulturchefforeningen og Undervisningsministeriets Læringskonsulenter.

Hvordan er tidsplanen for DM i skoleudvikling?
Marts: Der åbnes for tilmelding.
Primo oktober: Tilmeldingsfrist.
Medio oktober: Juryen mødes.
Medio/ultimo novmber: Kåringsevent i Nyborg 

Se mere præcis tidsplan her.

Tvivlsspørgsmål om afviklingen af konkurrencen afgøres af parterne bag DM i skoleudvikling.

Hvorfor DM i skoleudvikling?
DM i skoleudvikling giver inspiration til hverdagen i folkeskolen. Derudover er DM i skoleudvikling en konkurrence for alle folkeskoler i Danmark. Der konkurreres om at være bedst til at udvikle den danske folkeskole. Konkurrencen skal være med til at få de udviklingsprojekter, som foregår ude på skolerne, i centrum – både så andre skoler kan lade sig inspirere og for at hylde de indsatser, skolens personale sætter i gang. DM i skoleudvikling er p.t. Danmarks største portal for udviklingsforløb i folkeskolen.

Senest opdateret den

22. marts 2019

af

Læs også

30.01.18
It og digitale medier er kommet for at blive
Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet
14.10.16
Pedersborg Skole (Sorø)
Bæredygtighed - Pedersborg Skole vil bidrage til en bæredygtig udvikling på skolen, i skolens lokalområde og i Sorø Kommune generelt.