Globalt

Globalt

Dm i skoleudvikling kigger ud i verden og deler også international best practice (alle tilmeldte skoler 2018 er at finde på forsiden).
PAF, Power, Attitude, Fokus – alle har ret til en god skolegang. Et fællesprojekt med fokus på fællesskab, trivsel, positiv mindset, og udvikling for elever, personaler og forældre. Systemisk...
DM i skoleudvikling er startet igen, og I kan nu tilmelde jeres skole, hvis I synes, jeres skole fortjener et ekstra skulderklap for et godt udviklingsforløb
Lagoniskolen i Vojens vinder DM i skoleudvikling for projekt om bevægelse, mindfulness og udvikling af elevernes karakterstyrker.
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Skolesamarbejdet i Nord publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2018.
I Dragør bliver lokalhistorien levendegjort og genopført sammen med eksterne aktører i den åbne skole
M.C. Holms Skole bliver hædret for konsekvent og gennemført skole-hjem-samarbejde.
Samarbejde om at gøre eleverne uddannelsesparate giver 3. pladsen ved DM i skoleudvikling 2018
Nordskolens afdeling i Højby i Odsherred Kommune vinder 2. pladsen med digitalisering og programmering
Lagoniskolen sætter med ”faget” ‘KaMiBe’ systematisk livsduelighed på skoleskemaet og udvikler elevernes brede kompetencer gennem bevægelse, mindfulness og træning af karakterstyrke.
Tag plads og vær klar - prisuddelingen begynder snart
"Når bogstaverne driller" er et nytænkende projekt, der letter hverdagen og fremmer læringen for elever med dysleksi
Trivsel og læring kan man ikke bare ’hakke af’ i et skema og tro, at det hele kører, fordi man har snakket om det. Med de nye, tegnede dialogark har Nordre Skole bevæget sig væk fra skemaer for...
Bæredygtig fødevareproduktion med maritime nyttehaver på Hundested Havn. Eleverne er havbønder og dyrker spiselige blåmuslinger og tang. Bæredygtig fødevareproduktion i den økologiske og...
Elevers særlige talent bringes ind i skolen, så talenterne optimeres og skaber værdi for skolen. Et fællesskab på tværs af årgangene dannes via det fælles talent og skaber inspiration.
På Morten Børup Skolen i Skanderborg er ambitionen, at udeskole skal fylde meget. I udeskolen lærer børnene igennem alle sanser, de får en konkret og praktisk dimension på den teoretiske viden fra...
På Ruds Vedby Skole i Sorø Kommune har de et meget aktivt elevråd. Elevrådet går foran. De vil have indflydelse på skolen, så der både skabes trivsel og faglighed på skolen. Elevrådet vil gerne være...
Skolehaven er et dejligt læringsrum, som skaber overgang fra børnehave til skole. Børnene får praktiske erfaringer med dyrkning af blomster og grønsager. De tilegner sig viden om planters livscyklus...
Ungeparlamentet indgår i byudviklingsforløb i samarbejde med Områdefornyelse Kulbanekvarteret og en række eksterne parter. Ungeparlamentet handler om demokratisk dannelse, byudvikling og...
Personalet på Ellebækskolen i Køge tilbydes yoga en gang om ugen. Via træningen reduceres stress, ny, positiv energi oparbejdes, og de laver øvelser sammen - trivslen øges.
Ro, rammer og rare relationer - tryg og relationel klasseledelse på Dyvekeskolen. På Dyvekeskolen er relations arbejdet i centrum på alle klassetrin. Det er vigtigt, at alle elever oplever en tryg og...
Kunsttalentklasser på Skælskør Skole. At give unge mulighed for at forfølge deres talent indenfor de kunstneriske fag i folkeskoleregi. Ved at etablere et unikt og tværfagligt talentmiljø indenfor...
Munkevængets Skole i Kolding Kommune har siden 2015 tilbudt mindfulness i fritiden for børn tilmeldt SFO og klubber.
Klædt på til fremtidens digitale verden - Nordskolen afdeling Højby. Programmering implementeret i skolens fag fra 1. til 9. klasse i samarbejde med Aalborg universitet. Nordskolen ønsker at give...
Fladså triatlon. Et hyggeligt arrangement for hele familien planlagt af Sundhedslinjen på Fladsåkolen, afd. Mogenstrup. Elever og lærere fra Sundhedslinjen har de sidste 3 år afholdt Fladså triatlon...
Børn designer læringslaboratorium på Borgerskolen. En innovativ og autentisk læringsproces for børnene i 5.y, hvor børnene ikke kun er medinddraget omkring etableringen af et læringslaboratorium, de...
”Escape room klassen" på Hørsholm skole– brug dit talent til at skabe den ultimative gåde! Et escape-room er et fysisk eventyr, hvor deltagere i teams samarbejder på tid om at løse en række gåder,...
Styrket elevdemokrati på Frederiksgård Skole. Frederiksgård Skole er en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og for fire år siden var det kun elever fra 6. klasse og opefter,...
Egelundskolen, Herstedlundskole, Herstedvesterskole, Herstedøsterskole og Albertslund Ungecenter er med i ”Sammen om – sammen i Albertslund”, et kommunalt projekt om genoprettende praksis....
ForældreForum er en ny praksis, der åbner mulighed for at alle kan bidrage til udviklingen på Skæring Skole. Skolens personale ønsker at udvikle skolen med afsæt i et samarbejde, som bygger på en...
Svend Gønge-skolen, lokalrådet, skolebestyrelsen, foreningslivet, uddannelsesinstitutionerne samt erhvervslivet er gået sammen om at lave en fælles kultur og familiedag hvor ALLE deltager. Skolens...

Sider