Partnere

Partnere

DM i skoleudvikling har mange forskellige partnere. DM i skoleudvikling støttes af Undervisningsministeriet. Skole og Forældre og Danske Skoleelever driver DM i skoleudvikling i fællesskab.

Projektansvarlig:

Skole og Forældre
Skole og Forældre er en dansk interesseorganisation for skolebestyrelser, forældre og andre med tilknytning til folkeskolen.
Organisationen har som formål at forbedre samarbejdet mellem skole og hjem, at styrke forældrenes indflydelse på skolen samt at repræsentere forældrene i forhold til offentligheden og det politiske system.

Partnere:

Danske Skoleelever
Danske Skoleelever (DSE) taler skoleelevernes sag. DSE kæmper for et godt skoleliv; med indlæringsmetoder der passer til alle, med klasser der ikke er overfyldte og med lærere, der er gode undervisere

Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriet arbejder for at skabe fagligt stærk uddannelse til alle og støtter DM i skoleudvikling.

Politiken Skoleliv
Det digitale nyhedsmedie Politiken Skoleliv er mediepartner for DM i skoleudvikling 2017-2019

Politiken Skoleliv er et uafhængigt, digitalt nyhedsmedie om grundskolen, som udgives af Politiken Nicher A/S.

Politiken Skoleliv skriver om folkeskoler, privat- og friskoler og efterskoler, om skolens udvikling og rammevilkår og om politik, økonomi og regler. Politiken Skoleliv beskriver de ideologiske kampe om dannelse, digitalisering og reformer og fortæller om de mennesker, der gør en forskel, og om de løsninger, der virker.

Interesseorganisationer, som bakker op om projektet og er med i juryen:

  • Danmarks Lærerforening
  • BUPL
  • Skolelederforeningen
  • Børne- og Kulturchefforeningen
  • Undervisningsministeriets Læringskonsulenter
  • Danske Skoleelever
  • Skole og Forældre

Senest opdateret den

14. juni 2018

af

Læs også

03.08.16
Bevægelse i undervisningen
Rapporten har til hensigt at inspirere kommuner, institutioner, skoler, ungdomsuddannelser og øvrige aktører i arbejdet med at udvikle indsatser og...
05.10.17
Aars Skole 2017 (Vesthimmerland)
Musikklubben – et nyt musikalsk miljø på Aars Skole, der består af ca. 20 elever som tilbydes gratis at være med i miljøet, og skolen ønsker på denne...