Partnere

Partnere

DM i skoleudvikling har mange forskellige partnere. DM i skoleudvikling støttes af Undervisningsministeriet. Skole og Forældre og Danske Skoleelever driver DM i skoleudvikling i fællesskab.

Projektansvarlig:

Skole og Forældre
Skole og Forældre er en dansk interesseorganisation for skolebestyrelser, forældre og andre med tilknytning til folkeskolen.
Organisationen har som formål at forbedre samarbejdet mellem skole og hjem, at styrke forældrenes indflydelse på skolen samt at repræsentere forældrene i forhold til offentligheden og det politiske system.

Partnere:

Danske Skoleelever
Danske Skoleelever (DSE) taler skoleelevernes sag. DSE kæmper for et godt skoleliv; med indlæringsmetoder der passer til alle, med klasser der ikke er overfyldte og med lærere, der er gode undervisere

Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriet arbejder for at skabe fagligt stærk uddannelse til alle og støtter DM i skoleudvikling.

SøndagsAvisen
SøndagsAvisen var mediepartner i 2016 og dækker 2/3 af landet. Avisen har cirka 1,3 millioner læsere.
Dermed er SøndagsAvisen Danmarks mest læste avis.

Interesseorganisationer, som bakker op om projektet og er med i juryen.

  • Danmarks Lærerforening
  • BUPL
  • Skolelederforeningen
  • Børne- og Kulturchefforeningen
  • Undervisningsministeriets Læringskonsulenter
  • Danske Skoleelever
  • Skole og Forældre

Senest opdateret den

17. marts 2017

af

Læs også

14.10.16
Nørre Vedby Skole & Børnehus (Guldborgsund)
Skolen har sat fokus på træning af den udtryksfulde læsning (prosodi) for at give eleverne både større læselyst og bedre læseforståelse
29.08.16
Fra kedsomhed til trivsel i skolen
Er kedsomhed roden til alt ondt? Eller er det sundt at kede sig?