Konkurrencen

Konkurrencen

DM i skoleudvikling er en konkurrence for alle folkeskoler i Danmark. Der konkurreres om at være bedst til at udvikle den danske folkeskole. Mange skoler er i gang med forskellige udviklingsforløb, der på lokalt plan forsøger at finde svar på implementering af bl.a. folkeskolereformen. DM i skoleudvikling ønsker at skabe fælles synlighed omkring udviklingsforløb på skolerne og dermed videndeling af best practice.

Kriterier

Læs mere om konkurrencebetingelserne her. Alle folkeskoler kan deltage i DM i skoleudvikling. Det kan også være flere skoler, der deltager med et udviklingsprojekt, de har været sammen om.

Konkurrence for alle folkeskoler

DM i skoleudvikling er en konkurrence for alle folkeskoler i Danmark. Der konkurreres om at være bedst til at udvikle den danske folkeskole. Konkurrencen skal være med til at få de udviklingsprojekter, som foregår ude på skolerne, i centrum – både så andre skoler kan lade sig inspirere og for at hylde de indsatse...

Tilmelding

Tilmeld din skole DM i skoleudvikling. Alle folkeskoler kan deltage i DM i skoleudvikling med et eller flere forløb. Der kan også være flere skoler, der deltager med et udviklingsprojekt, de har været sammen om.
Trivsel og læring i centrum - Efter at Stubæk Skole igennem længere tid har arbejdet med ugeskemarevolution, har skolen savnet et lokale der rummer denne arbejdsform med flere forskellige...
Sct Hans skole har siden 2012 arbejdet med at udvikle og implementere innovation og entreprenørskab (I&E), både som linje i udskolingen, men også som generel undervisningstilgang for hele skolen
Kulturuge: Hele verden rundt på Trongårdsskolen. Skolepædagogerne har stået i spidsen for et nyt tiltag inden for kulturforståelse og forældreinddragelse. Pædagogerne på Trongårdsskolen har i...
Der findes og anvendes i stigende grad digitale redskaber i dagtilbud. Formålet med projektet har været at bringe praksis og forskning sammen for at undersøge, hvordan digitale redskaber påvirker den...
Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet
De overordnede digitale målsætninger for folkeskolen kan ses udlagt i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015, der tegner et billede af en folkeskole, hvor it og digitale læremidler...
Forskningsprojektet har fokuseret på hvordan iPads kan medvirke til at støtte forskellige elevers læring med henblik på inklusion og undervisningsdifferentiering i skolen.
Brugerdrevne inputs til visionsprocessen i Aalborg kommunes skoler.
Begrundelser, visioner, faktisk brug og udfordringer i normalklasser.
Et omdrejningspunkt for at udvikle digital kompetence (digital literacy) er, at elever anvender en bred vifte af digitale teknologier som en del af deres undervisning. Denne rapport afdækker, hvordan...
It i danske skoler i et internationalt perspektiv The International Computer and Information Literacy Study 2013 (ICILS 2013) er en international undersøgelse gennemført af den internationale...
Denne forskningsrapport undersøger børns perspektiver på digital dannelse med udgangspunkt i Dyvekeskolens pædagogiske praksis.
The Democratic School of Hadera is governed by a weekly school parliament in which all students, teachers, parents and alumni have an equal vote.
De senere år har der været en øget offentlig opmærksomhed i Danmark på børn og unges liv med og omkring de digitale medier. Opmærksomheden har strakt sig i mange forskellige retninger og de voksne...
Visionen er, at Danmark skal være digital frontløber. Vi skal være hurtigst og bedst til at skabe og udnytte gevinsterne ved digitalisering til gavn for den enkelte virksomhed, det enkelte menneske...
Brugen af data i folkeskolen er inde i en rivende udvikling. Som led i brugerportalinitiativet skal alle kommuner anskaffe en digital læringsplatform til folkeskolerne inden udgangen af 2017, og...
Coding Class projektet er et pilotprojekt, hvor en række skoler i København og Vejle kommuner har igangsat undervisningsaktiviteter med fokus på kodning og programmering i skolen.
En undersøgelse foretaget blandt mere end 4000 elever i oktober 2015 og 3000 elever i maj 2016 indikerer, at der på stadigt flere skoler arbejdes med at implementere en varieret undervisning, der...
i 2005 blev det lovpligtigt for de danske folkeskoler at undervise elever i livreddende førstehjælp. Denne rapport præsenterer resultaterne fra en undersøgelse af, hvor udbredt undervisningen i...
Learning Museum er et samarbejde mellem Museet for Samtidskunst i Roskilde og Skoletjenesten på Sjælland. Målet med Learning Museum-modellen er at optimere grundskolernes brug af museerne ved at...
Læring fra partnerskabers udvikling af undervisningsforløb med anbefalinger til museer, skoler og kommuner
Et nyt fag på skemaet har givet eleverne på Sct. Nicolai Skole i Køge større indflydelse på deres skole. Eleverne er begejstrede, har taget arbejdshandskerne på og er blevet bevidste om, at de kan...
Praksisnære undervisningsnetværk til styrkelse af folkeskoleelevers interesse for klima og naturfag
I dag sidder der i gennemsnit en højt begavet elev i hver eller i hver anden klasse i den almin-delige danske folkeskole. Måske opdages de af lærerne, måske ikke. Måske er lærerne op-mærksomme på...
En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen
Når skoler arbejder med at implementere bevægelse i elevernes daglige praksis, kan ordet ”bevægelse” dække over mange forskellige former for fysisk aktivitet. På samme måde kan forskning i...
”Forsøg med Læring i Bevægelse” er et resultat af et forskningssamarbejde mellem forskere fra Centre of Research in Childhood Health (RICH), Institut for Idræt og Biomekanik (IOB), Syddansk...
Denne rapport indgår som en del af det evaluerings- og følgeforskningsprogram, som blev etab-leret til at evaluere og dokumentere folkeskolereformens implementering og effekt. Denne undersøgelses...
Som det skoleudviklingsprojekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook – 443 likes og 282 delinger frem til deadline den 6. oktober kl. 12 – er Skolesamarbejdet i Odense Nord en sikker vinder af...
Smidstrup-Skærup Skole viser et strålende eksempel på, hvordan rammesætning kan vende en udfordring til en styrke. Ordblinde elever på Smidstrup-Skærup skole er ikke ofre, der skal vises særlige...

Sider