Science

Science

Dækker over de naturvidenskabelige fag og muligheden for at udvikle og integrere disse på nye måder.
06.10.17
Talentudvikling i hele Folkeskolen. Alle elever skal udfordres, så de får mulighed for at blive så dygtige som de kan - det kan kun lade sig gøre ved at sætte fokus på talentudvikling i folkeskolen.
05.10.17
Skoleelever skifter klasselokalet ud med virkeligheden. KolleKolle byder 45 elever fra Lille Værløse Skole indenfor til et helt specielt undervisningsforløb – nu for 2. gang i oktober 2017.
05.10.17
Naturligvis - skal vi kende vores natur og sørge for god pleje og omsorg. 8. årgang fra Lem Skole på heldagsstudietur fra kl. 6.30 - 17.00. 1 Dejbjerg skov for at iagttage skov og skovsøer om
#ProgrammeringNaturligvis - Bislev skole er i gang med at lave afprøvede undervisningsforløb i de naturfaglige fag på mellemtrinnet, hvor programmering inddrages i den daglige undervisning som et...
På Broager Skole arbejder de med Peer learning i praksis – gymnasieelever og folkeskoleelever lærer af hinanden og af at prøve matematiske repræsentationer på egen krop i det læringsmiljø, de finder...
Børn som bønder på Ans Skole. Et forløb fra medio april til primo september 2017, hvor en mellemtrins-årgang en dag om ugen flytter undervisningen ud på et lokalt landbrug. Eleverne inddeles i...
Skolen på Herredsåsen knækker koden - fra digitale forbrugere til digitale skabere. Igennem et læringsforløb på 15 timer (for alle klasser fra 1.-9. årgang), der fokuserer på kodning, programmering...
Udeskole og liv i byen - Aabybro Skole. Aabybro skole har anlagt udeplads med bålhytte, udekøkkener, højbede og muret pizzaovn - et samarbejde mellem skolen og det lokale samfund. Læringsrummet er...
Eleverne på afd. Spangsbjerg har på 3 uger løst 238.099 individuelt tilpassede matematik-opgaver og har fået målt en fagligt progression ved test på hele 11 %. Eleverne i den klasse der har løst...
Som den første skole i landet har Gilbjergskolen og Gilbjerg Børnehuse fuldt ud implementeret Matematik...
Hundredvis af matematik-professorer - Lundehusskolen skaber succesoplevelser i matematik for alle elever uanset fagligt standpunkt.
Talentudvikling i folkeskolen - Formålet med talentudviklingen på Erritsø Fællesskole er at sikre, at alle elever får mulighed for at blive så dygtige som de kan. Skolen sætter fokus på de fagligt...
Master Class i matematik - Et samarbejde mellem Nydamskolen, Broager Skole, Gråsten Skole og Alssundgymnasiet Sønderborg. Nydamskolen tilbyder elever med særlige kompetencer i matematik et master-...
Bankdirektør som matematiklærer - Nyt samarbejde mellem Borbjerg Skole og Borbjerg Sparekasse puster nyt liv i matematikundervisningen.
Aktiv matematik - Nørrebro Park Skole har i samarbejde med Københavns Universitet sat fokus på, hvordan bevægelse kan være med til at fremme indlæringen i matematik.