Slider DM

Herunder alle indkomne forløb 2018

Herunder alle indkomne forløb 2018

fysiske rammer

Stubæk Skole 2018 (Aabenraa)

Trivsel og læring i centrum - Efter at Stubæk Skole igennem længere tid har arbejdet med ugeskemarevolution, har skolen savnet et lokale der rummer denne arbejdsform med flere forskellige arbejdsstile på én gang. Ved at bryde med den traditionelle indretning i et klasselokale, har Stubæk Skole selv skabt en indretni...
bevægelse i folkeskolen

Østerhåbskolen 2018 (Horsens)

Trivsel gennem bevægelse: Østerhåbskolen har igangsat et nyt udviklingsforløb for elever på mellemtrinnet. Eleverne skal deltage i et træningsprogram, der består af en halv times træning tre gange om ugen. Målet er at skabe mere trivsel, samt at få det bedre med idræt og det at bevæge sig.
kamibe

Lagoniskolen 2018 (Haderslev)

KaMiBe (Karakterstyrker, mindfulness og bevægelse): Alle skolens klasser arbejder to-tre gange om ugen med KaMiBe, der er skemalagt i den understøttende undervisning. Kombinationen af de tre områder er en forrygende effektiv cocktail. Lagoniskolen oplever elever, der rykker markant, når det kommer til trivsel, motiv...
folkeskole

Bakkeskolen Cosmos 2018 (Esbjerg)

Fra fravalgt skole til attraktivt tilvalg. Bakkeskolen Cosmos blev igennem flere år fravalgt af mange og havde i 2016 kun ca. 30% af mulige elever fra eget distrikt og mere end 98 % elever med anden etnisk baggrund. Siden har politikere, embedsfolk, lærere, pædagoger, skolebestyrelse og ledelse arbejdet sammen om at...
æble og bøger

M.C. Holms Skole 2018 (Morsø)

Familie-forstærkeren: M.C. Holms Skole har sat elevernes læringsmæssige udbytte i centrum for skole-hjem-samarbejdet. Skolebestyrelsen, skolens pædagogiske personale og skolens ledelse har i fællesskab skabt et helt nyt fundament for alle de snitflader, der er mellem eleven, skolen og hjemmet. Skolen har sendt eleve...
skoleorkester

Flakkebjerg Skole 2018 (Slagelse)

Symfoniorkester: Flakkebjerg Skole har brugt dele af den understøttende undervisning til at oprette et symfoniorkester med alle elever på skolen. Her får eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med den klassiske musik, klassiske musikinstrumenter og musikhistorie. Gennem 6 års skolegang på skolen, når de et over...
skoleklasse

Korshøjskolen 2018 (Randers)

Motiverende undervisningsform med inklusion og elevinddragelse i fokus: Faste studiegrupper med samme placering fra gang til gang. Elever og lærer på Korshøjskolen har i fællesskab sammensat studiegrupper med maksimal læring, trivsel og inklusion af alle elever. Efter en grundig instruktion og gennemgang af opgaver/...
Skolerum

Trekronerskolen 2018 (Roskilde)

Skøn Skole er et projekt der løber over 6 skoledage, hvor eleverne nytænker og designer et område på Trekronerskolen fx deres klasseværelse eller fællesareal. Forløbet udgør en læringsproces, der kombinerer faglig viden med praksis, samarbejde og kreativitet. På Trekronerskolen gav forløbet nyt liv til et trist fæll...
elever

Holbergskolen 2018 (København)

Forældrealliancen Holbergskolen: Fokus på, hvordan man løfter folkeskolen gennem øget forældresamarbejde. Det gælder fx i forhold til sprog, læring, trivsel og dannelse. På den måde bruger Holbergskolen forældreressourcen til gavn for skolens kerneydelse, som må være det vigtigste ved at drive skole.
skoleelever

Gram Skole 2018 (Haderslev)

Gram Skole har udviklet Gramblomsten, der gennem samarbejde og struktur har formået at skabe en alsidig og succesfuld holddeling, der byder eleverne på et møde med forskellige arbejdsformer, der vil gavne dem senere i livet. Både skoleleder, forældre, lærere og børn er glade og trygge ved den nye innovative holddeli...

Skæring Skole 2018 (Aarhus)

ForældreForum er en ny praksis, der åbner mulighed for at alle kan bidrage til udviklingen på Skæring Skole. Skolens personale ønsker at udvikle skolen med afsæt i et samarbejde, som bygger på en bred forståelse af fællesskab omkring Skæring Skole. Via stor åbenhed kan alle bidrage til skolens udvikling gennem fælle...
albertslund

Egelundskolen, Herstedlundskole, Herstedvesterskole, Herstedøsterskole og Albertslund Ungecenter 2018 (Albertslund)

Egelundskolen, Herstedlundskole, Herstedvesterskole, Herstedøsterskole og Albertslund Ungecenter er med i ”Sammen om – sammen i Albertslund”, et kommunalt projekt om genoprettende praksis. Projektets formål er at give alle medarbejdere i Albertslund kommune håndgribelige værktøjer til forebyggelse og håndtering af...
skolerum

Hørsholm Skole 2018 (Hørsholm)

”Escape room klassen" på Hørsholm skole– brug dit talent til at skabe den ultimative gåde!. Et escape-room er et fysisk eventyr, hvor deltagere i teams samarbejder på tid om at løse en række gåder, for at ”flygte” ud af et aflåst lokale. Eleverne fra ”Escape room klassen, som er kendetegnet ved at være særligt...
æble og bøger

Borgerskolen 2018 (Høje Taastrup)

Børn designer læringslaboratorium på Borgerskolen. En innovativ og autentisk læringsproces for børnene i 5.y, hvor børnene ikke kun er medinddraget omkring etableringen af et læringslaboratorium, de er hovedaktører. Der er de voksne, der bliver medinddraget! Børnenes læringsproces bygger på en læringszonetænkning, d...
skaelskoerskole

Skælskør Skole 2018 (Slagelse)

Kunsttalentklasser på Skælskør Skole. At give unge mulighed for at forfølge deres talent indenfor de kunstneriske fag i folkeskoleregi. Ved at etablere et unikt og tværfagligt talentmiljø indenfor det kreative område i folkeskolen skal de unge have de bedste vilkår for at udvikle deres kunstneriske færdigheder i kom...
Dyvekeskolen i morgengry

Dyvekeskolen 2018 (København)

Ro, rammer og rare relationer - tryg og relationel klasseledelse på Dyvekeskolen. På Dyvekeskolen er relations arbejdet i centrum på alle klassetrin. Det er vigtigt, at alle elever oplever en tryg og fagligt udviklende skolegang. Positive og sunde relationer mellem skolens personale og elever er helt grundlæggende f...
lykkebo_skole

Lykkebo Skole 2018 (København)

Ungeparlamentet indgår i byudviklingsforløb i samarbejde med Områdefornyelse Kulbanekvarteret og en række eksterne parter. Ungeparlamentet handler om demokratisk dannelse, byudvikling og medborgerskab. Ungeparlamentet består af 7.klasserne og betyder en afvekslende skoledag med reel indflydelse på elevernes egen hve...
Værdier

Ruds Vedby Skole 2018 (Sorø)

På Ruds Vedby Skole i Sorø Kommune har de et meget aktivt elevråd. Elevrådet går foran. De vil have indflydelse på skolen, så der både skabes trivsel og faglighed på skolen. Elevrådet vil gerne være det gode forbillede for alle på skolen. De sætter fokus på vigtige dele af skolehverdagen.
Maritime nyttehaver

Hundested Skole 2018 (Halsnæs)

Bæredygtig fødevareproduktion med maritime nyttehaver på Hundested Havn. Eleverne er havbønder og dyrker spiselige blåmuslinger og tang. Bæredygtig fødevareproduktion i den økologiske og insektvenlige skolehave. Eleverne dyrker egne grønsager, der tilberedes til klimavenlig mad over bålkomfur.
elevplan_trivselark

Nordre Skole 2018 (Viborg)

Trivsel og læring kan man ikke bare ’hakke af’ i et skema og tro, at det hele kører, fordi man har snakket om det. Med de nye, tegnede dialogark har Nordre Skole bevæget sig væk fra skemaer for læringsmål og over i inspirerende dialogark, der bringer både elever, lærere og forældre tættere på det, det hele handler o...
bevægelse

Bevægelse

Eleverne i folkeskolen skal bevæge sig i gennemsnitligt 45 minutter i løbet af hver skoledag. Det gælder for alle klassetrin.

inklusion

Inklusion

Folkeskolen skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel.

trivsel mobning

Trivsel og mobning

Det sociale liv på skolen og ikke mindst i klassen er vigtigt. Den enkelte elev skal trives for at få så meget ud af undervisningen som muligt.

skole-hjem-samarbejde

Skole-hjem-samarbejde

Et godt skole-hjem-samarbejde er med til at skabe gode betingelser for den enkelte elevs læring og trivsel og for undervisningsmiljøet i klassen.

kunst kunstarterne

Kunstarterne

Udviklingsforløb, som på forskellig vis integrerer kunstarterne arkitektur, kunsthåndværk, design, billedkunst, litteratur, musik og/eller scenekunst.

 

understøttende undervisning

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er at skabe en sammenhængende skoledag, så eleverne møder en varieret og anvendelsesorienteret undervisning.

Kulturforståelse

Kulturforståelse

Eleverne skal her udvikle deres evne til at agere og kommunikere såvel inden for som på tværs af kulturer.

elevinddragelse

Elevinddragelse

Folkeskolens elever bør tilbydes en række udvalgte muligheder, hvor de kan have indflydelse på deres hverdag og den formelle undervisn

specialundervisning

Specialundervisning

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand skal hjælpe alle børn til at blive så dygtige de kan. Specialundervisning er under

integration

Integration

I samarbejde med forældre og elever skal folkeskolen skabe forudsætninger for, at tosprogede børn tager aktivt del i skolen og i det danske samfund. Det sker bl.a.

fysiske rammer

Fysiske rammer

Projekter som forholder sig til, hvilke værdier de fysiske  rammer afspejler, hvordan man bruger rummenes fleksibilitet som ressource  og hvordan man arbejder med børns oplevelse af forskellige fys

pædagogisk grundsyn

Pædagogisk grundsyn

Kategorien pædagogiske grundsyn betegner her en eksperimenterende med værdier og overbevisning i forbindelse med læring og undervisning. Eksempelvis (eksempler på vej).

overgange brobygning

Overgange og brobygning

Overgange fra daginstitution til skole eller fra skole til fritidsklubben. Brobygning er vejlednings- og undervisningsforløb i overgangen til ungdomsuddannelserne.
science

Science

Dækker over de naturvidenskabelige fag og muligheden for at udvikle og integrere disse på nye måder. 

sundhed

Sundhed

Fokus på den psykiske og/eller fysiske sundhed. Eleverne tilbringer mange timer i skolen hver dag.

Læs mere om DM i Skoleudvikling

Læs mere om DM i Skoleudvikling

Kriterier

Læs mere om konkurrencebetingelserne her. Alle folkeskoler kan deltage i DM i skoleudvikling. Det kan også være flere skoler, der deltager med et udviklingsprojekt, de har været sammen om.

Tilmelding

Få del i præmiesum på 100.000 kr. Tilmeld din skole DM i skoleudvikling. Alle folkeskoler kan deltage i DM i skoleudvikling med et eller flere forløb. Der kan også være flere skoler, der deltager med et udviklingsprojekt, de har været sammen om.

Følg os på de sociale medier

Følg os på de sociale medier