Videnbank

Videnbank

Folkeskolen og skoleudvikling. Vi indsamler løbende artikler, videoer og forskning på skoleudviklings-området og forsøger at kategorisere al information til gavn for vores interessenter (alle tilmeldte skoler er at finde på forsiden).

Bevægelse i undervisningen

Rapporten har til hensigt at inspirere kommuner, institutioner, skoler, ungdomsuddannelser og øvrige aktører i arbejdet med at udvikle indsatser og initiativer, der fremmer bevægelse og fysisk aktivitet i børn og unges hverdag med henblik på at fremme det gode læringsrum.

Inklusion

Publikationen er et bearbejdet uddrag af publikationen ”Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen”, der blev afsluttet I december 2012. Formålet med dette uddrag er at præsentere den viden, vi nu har om hvilke strategier, der har positiv virkning for inklusion i grundskole...

Vurdering for læring

VFL er en systematisk planlagt proces, hvor tegn på elevens læring bliver brugt både af læreren og eleven sådan at: læreren kan justere egen undervisning, og eleverne kan justere egen læringsstrategi mhp. at lære mest og bedst muligt.
Partnerskab for Fremtiden - Et samarbejde mellem Toftlund Distriktsskole og det lokale erhvervsliv. På Toftlund Distriktsskole arbejder de på højtryk med at udnytte alles potentiale, også det lokale...
Eleverne på afd. Spangsbjerg har på 3 uger løst 238.099 individuelt tilpassede matematik-opgaver og har fået målt en fagligt progression ved test på hele 11 %. Eleverne i den klasse der har løst...
God motorisk udvikling skaber læring og trivsel på Nordbyskolen! - Motorisk træning og screening i 0. kl. og under brobygningen fra børnehaverne skaber grundlaget for den øvrige læring og trivsel...
Programmering set med elevøjne - På Stubbæk Skole har de uddannet deres egne elever til at hjælpe andre skoleelever med programmering. Skolen tilbyder en række kommuneskoler mulighed for at komme i...
Ny app sætter Herstedøster skole i bevægelse - LOLapp er Danmarks og måske verdens første app, som kombinerer fysisk leg og bevægelse med de faglige mål. Appen er spækket med funktioner, der gør...
Kulturhistorisk ”skattejagt” via Mapop! Christiansfeld Skole samarbejder med Christiansfeld Centeret, Lokalhistorisk Arkiv og Brødremenigheden i Christiansfeld. Eleverne på 8. årgang har med den...
Flere skoler på vej - tilmeld også din skole! Gå under menupunktet: DM og herefter menupunktet:Tilmelding
Mols i udvikling - Landsbyklyngeprojektet - tilsammen har vi alt! Molsskolen har gennem de seneste 2,5 år samarbejdet med kirke, idrætsforeninger, erhvervsliv, frivillige, bådelaug og andre...
Arbejder jeres skole med fremtidens design, har i udviklet nye bevægelsesbånd, inddraget forældrene på en ny måde, samarbejdet med idrætsforeninger, kunstnere og erhvervsliv eller skabt anderledes...
Elever lærer om bæredygtighed ved at begå fejl. På Eltang Skole i Kolding står der et lille fint halmhus i haven, som eleverne på mellemtrinnet selv har designet og bygget. Det har de gjort ved først...
Positiv energi, god karma og kærlighed. Master Fatman med det borgerlige navn Morten Lindberg bliver konferencier til DM i skoleudvikling 2017. DM i skoleudvikling sætter udviklingsprojekter i...
Vinder af publikumsprisen blev de ni folkeskoler og en ungdomsskole i skolesamarbejdet i Nord i Odense.
Erritsø Fællesskole får 5. prisen for at sætte systematisk fokus på talentudvikling.
Grauballe skole får 4. pladsen for at inddrage ældre i et skolesamarbejde.
Søgårdsskolens samarbejde med Gentofte Hospital indbringer skolen en 3. plads.
Sophienborgskolen vinder 2. prisen i DM i skoleudvikling for at forny den klassiske forældresamtale.
Eltangs skoles opgør med fejlfinderkulturen og skolens systematiske fokus på bæredygtig innovation gør dem til vinder af DM i skoleudvikling 2016.
Se videoen fra kåringen i DM i skoleudvikling 2016
Opgør med fejlfinderkultur og systematisk fokus på bæredygtig innovation giver Eltang Skole og Børnehave 1. prisen i DM i skoleudvikling. På Eltang Skole og Børnehave ved Kolding får eleverne...
DM i skoleudvikling indeholder også en publikumspris. Publikumsprisen går til det deltagerforløb, der har skabt mest opmærksomhed på de sociale medier om sin deltagelse i DM i skoleudvikling. Vinder...
Erritsø Fællesskole får 5. prisen for at sætte systematisk fokus på talentudvikling. Formålet med talentudviklingen på Erritsø Fællesskole er at sikre, at alle elever får mulighed for at blive så...
Grauballe skole får 4. pladsen for at inddrage ældre i et skolesamarbejde. Lokale ældre er en del af et nyskabende teamsamarbejde og kommer på den måde helt ind i skolens hverdag. Udvalgte elever,...
Søgårdsskolens samarbejde med Gentofte Hospital indbringer skolen en 3. plads. Søgårdsskolen er en specialskole. Skolen sikrer, at elevernes faglige, sociale og alsidige kompetencer og færdigheder...
Sophienborgskolen vinder 2. prisen i DM i skoleudvikling for at forny den klassiske forældresamtale. De sædvanlige skole-hjem-samtaler er suppleret med en forældrefernisering fire gange årligt, hvor...
Eltangs skoles opgør med fejlfinderkulturen og skolens systematiske fokus på bæredygtig innovation gør dem til vinder af DM i skoleudvikling 2016. På Eltang skole skaber de forudsætninger for, at...
Vinderne offentliggøres d. 18. november 2016
Mobile Haver på Mølleskolen i Ry – et innovativt skolehaveforløb til indskolingen. Mølleskolen har givet eleverne naturfaglig viden om planter og praktiske opgaver uden for klasserummet. Samtidig har...
Udsyn giver indsigt - Vibeskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning UUO, har lavet en nytænkning af og supplement til den eksisterende erhvervspraktik. Eleverne får viden om jobmuligheder i...
Forældredrevet udviklingsproces har styrket fællesskabet og elevernes trivsel
Omsætning af skolereformen som kreativ udfordring: “Når uddannelse og dannelse går hånd i hånd” - på Flakkebjerg Skole bruger de kreative udfordringer for at forbedre vilkårene på skolen.

Sider