Danmark og Finland opnår de absolut højeste testresultater af alle lande

Danmark og Finland opnår de absolut højeste testresultater af alle lande

Danske drenge har det højeste testgennemsnit af alle landes drenge. Danske piger har det næsthøjeste testgennemsnit af alle landes piger. Kun finske piger ligger lidt højere. Danmark har en af de mindste forskelle på drenges og pigers testresultater.

Elever i alle lande tilslutter sig i meget høj grad demokratiske værdier og principper som ytringsfrihed, frie valg og demonstrationsfrihed.
De nordiske elever er blandt de absolut mest positive, når det gælder lighed mellem mænd og kvinder. Med hensyn til etniske gruppers rettigheder placerer Danmark og Finland sig derimod under gennemsnittet.
Danske og svenske elever er blandt de elever, som er mindst tilbøjelige til at lægge vægt på religionens betydning i samfundet.
I Norden har eleverne en udbredt tillid til deres eget land og landets politisk system. Derimod ligger Danmark og Sverige under gennemsnittet med hensyn til nationale værdier og symboler.

Den højeste grad af elevdeltagelse i sociale og politiske aktiviteter findes i en række ikke-europæiske lande. De nordiske lande og særligt Danmark er blandt de lande, hvor eleverne i mindst grad forventer at deltage i aktiviteter i og uden for skolerne. Danske elever er dog blandt de mest villige til at stemme til nationale valg som voksne.

Læs mere om International Civic and Citizenship Education Study​

Senest opdateret den

5. august 2016

af

Læs også

03.10.17
Limfjordsskolen 2017 (Struer)
Faglaboratorier i alle fag på Limfjordsskolen i Struer. På Limfjordsskolen tænker de hjernesmart. Det betyder, at viden og forståelse om hjernens...
skoel
05.10.16
Østbirk skole (Horsens)
CoTeaching - Østbirk skole styrker et bredt, kreativt og innovativt læringsbegreb samtidig med et mangfoldigt læringsfællesskab. Skolen bryder...