Specialundervisning

Specialundervisning

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand skal hjælpe alle børn til at blive så dygtige de kan. Specialundervisning er undervisning i specialskoler og specialklasser samt undervisning i den almindelige klasse, hvor eleven får støtte i mindst 9 ugentlige timer.
06.10.17
Hvordan sikrer man et reelt konstruktivt samarbejde mellem en skolebestyrelse og et elevråd i en specialpædagogisk kontekst? Storåskolens svar er Videohilsner.
06.10.17
Bring det almene ind i det specielle - Kobberbakkeskolen. I det stigende fokus på at elever med særlige behov skal inkluderes i det almene undervisningsmiljø, forsøger Kobberbakkeskolen at vende
06.10.17
Ordblinde som IT-superbrugere. IT-superbrugerne er alle ordblinde elever, der skal hjælpe andre ordblinde og børn med læse-stave-udfordringer. Ordblinde IT-superbrugere oplæres i nogle af de
Har du hjernen med i skole i dag ? På Geelsgårdskolen arbejder de med elever inden for det højt specialiserede område. Skolen har valgt at se alle elever som elever med hjerneskader, og har derfor...
På Dybbøl-Skolen har de gennem de seneste to år udviklet deres kompetencecenter, der arbejder med inklusion af alle skolens elever. De har ændret skolens støttefunktioner fra støtte på enkeltelever i...
Ordblinde elever - hvad stiller vi op med dem? Skolerne er med UVMs ordblindetest blevet dygtige til at diagnosticere ordblindhed. Nu er det afgørende, at denne diagnose bliver en hjælp og ikke et...
Fodbold AK-ademi på Skørping Skole - AK-klassens fodboldskole for børn med særlige behov. AK-ademiet er en fodboldskole for børn med særlige behov, der, grundet deres sociale udfordringer, kan have...
Arbejdet med udvikling af social læring, på en af Faxe kommunes specialskoler, og sparring herfra til almen området viser, at alle børn har gavn af undervisning i og skarpt fokus på social læring....
Med skoleskak på skemaet tilbyder Verninge Skole et læringsrum, eleverne glædeligt træder ind i. Her er en fast struktur med regler, der skal overholdes og sociale hensyn, der skal tages – ligesom i...
Ordblindepatruljen – et elevnetværk på Smidstrup-Skærup Skole. Skolens ordblinde elever mødes månedligt i et netværk, hvor der snakkes om og arbejdes med fx apps, programmer, strategier, udfordringer...
Ressourcetime - Det overordnede formål med ressourcetimerne på Sorø Borgerskole er at højne elevernes faglige niveau samt trivsel. Dette gøres gennem planlægning, udførsel og evaluering i det...
I lære i den virkelige verden - Søgårdsskolen sikrer at elevernes faglige, sociale og alsidige kompetencer og færdigheder udvikles ved praktik "i den virkelige verden". De inddrager således...