Fysisk aktivitet - læring, trivsel og sundhed i folkeskolen

Fysisk aktivitet - læring, trivsel og sundhed i folkeskolen

Når skoler arbejder med at implementere bevægelse i elevernes daglige praksis, kan ordet ”bevægelse” dække over mange forskellige former for fysisk aktivitet. På samme måde kan forskning i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og faglig præstation, trivsel og sundhed dække over mange forskellige former for skolebaseret fysisk aktivitet.

For at skabe overblik og klarhed over former for fysisk aktivitet, der indgår i denne rapport, har vi valgt at opdele begrebet ”fysisk aktivitet” i følgende seks kategorier:

  1. aktive pauser
  2. fysisk træning
  3. bevægelse integreret i undervisningen
  4. idrætsfaget
  5. fri leg/pauser
  6. aktiv transport.

Der er stærk evidens for, at fysisk træning, der styrker kredsløb og/eller stofskifte, har positive effekter på sundhed og trivsel. Der er endvidere evidens for, at fysisk træning styrker faglig præstation, omend der ikke findes skolebaserede fysiske træningsstudier. Nogle studier viser, at fysisk træning, der styrker motorikken, har positiv effekt på den faglige præstation.

Læs mere her

Senest opdateret den

30. januar 2018

af

mhk

Læs også

historieforlø
27.09.18
Dragør Skole, St. Magleby Skole og Nordstrandskolen 2018 (Dragør)
Verdenshistorie i et lokalhistorisk perspektiv – samarbejde med folkeskolerne og Ungdomsskolen: I Dragør arbejder de med den åbne skole, på en måde,...
05.10.18
Nordskolen Højby (2) 2018 (Odsherred)
Skolehaven er et dejligt læringsrum, som skaber overgang fra børnehave til skole. Børnene får praktiske erfaringer med dyrkning af blomster og...