Lundehusskolen (København)

 • matematik

Lundehusskolen (København)

Hundredvis af matematik-professorer - Lundehusskolen skaber succesoplevelser i matematik for alle elever uanset fagligt standpunkt.

 

Eleverne fra 2. - 9. årgang på Lundehusskolen har i udviklingsforløbets prøveperiode løst 192.000 træningsopgaver i matematik - og skolen gentager succesen igen næste år fra august - september.

Målet er: 

 • succesoplevelser for alle elever uanset fagligt standpunkt 
 • individuel faglig progression i matematiske færdigheder i tal og algebra, først og fremmest addition, subtraktion, multiplikation og division (4 grundlæggende strategier) 
 • skabelse af synlige positive resultater (antal løste opgaver og rigtighedsgrad)   
 • give lærere og elever et godt afsæt til på længere sigt at kunne bruge matematikfessor som supplement til andre uv-midler og –aktiviteter (”fessor løser jo ikke de hele….”.)

 
Midler: 

 • pre-tests i matematiske færdigheder = ”Mat start”  
 • udarbejdelse af læringsmål på baggrund af før-tests 
 • differentierede forløb i forlængelse af læringsmål (i matematiktimerne, 2 lektioner hver uge med undtagelse af uge 35) 
 • løbende feedback hhv. feedforward i forhold til læringsmål (læringssamtaler) 
 • synlige mål, som eleven, læreren og forældrene har adgang til post-tests af samme sværhedsgrad som pre-tests (”Mat slut”) 
 • måling af elevernes progression 
 • kommunikation om faglig progression

  Læs mere her

Senest opdateret den

14. oktober 2016

af

Læs også

Folkeskole Kirkebakkeskolen
14.06.16
Kirkebakkeskolen (Vejle)
FabLab - Etableringen af et FabLab på Kirkebakkeskolen danner grundlag for udvikling og udbredelse af arbejdet med digitale design- og...
Mangfoldighed
06.10.16
Sorø Borgerskole (Sorø)
Ressourcetime - Det overordnede formål med ressourcetimerne på Sorø Borgerskole er at højne elevernes faglige niveau samt trivsel. Dette gøres gennem...