Lundehusskolen (København)

 • matematik

Lundehusskolen (København)

Hundredvis af matematik-professorer - Lundehusskolen skaber succesoplevelser i matematik for alle elever uanset fagligt standpunkt.

 

Eleverne fra 2. - 9. årgang på Lundehusskolen har i udviklingsforløbets prøveperiode løst 192.000 træningsopgaver i matematik - og skolen gentager succesen igen næste år fra august - september.

Målet er: 

 • succesoplevelser for alle elever uanset fagligt standpunkt 
 • individuel faglig progression i matematiske færdigheder i tal og algebra, først og fremmest addition, subtraktion, multiplikation og division (4 grundlæggende strategier) 
 • skabelse af synlige positive resultater (antal løste opgaver og rigtighedsgrad)   
 • give lærere og elever et godt afsæt til på længere sigt at kunne bruge matematikfessor som supplement til andre uv-midler og –aktiviteter (”fessor løser jo ikke de hele….”.)

 
Midler: 

 • pre-tests i matematiske færdigheder = ”Mat start”  
 • udarbejdelse af læringsmål på baggrund af før-tests 
 • differentierede forløb i forlængelse af læringsmål (i matematiktimerne, 2 lektioner hver uge med undtagelse af uge 35) 
 • løbende feedback hhv. feedforward i forhold til læringsmål (læringssamtaler) 
 • synlige mål, som eleven, læreren og forældrene har adgang til post-tests af samme sværhedsgrad som pre-tests (”Mat slut”) 
 • måling af elevernes progression 
 • kommunikation om faglig progression

  Læs mere her

Senest opdateret den

14. oktober 2016

af

Læs også

06.10.17
Sct. Nicolai Skole 2017 (Køge)
Demokratid er elevernes tid til at få indflydelse og medbestemmelse samt lære om rettigheder, pligter og ansvar. I Demokratid lærer eleverne, hvad...
05.08.16
Danmark og Finland opnår de absolut højeste testresultater af alle lande
Danske drenge har det højeste testgennemsnit af alle landes drenge. Danske piger har det næsthøjeste testgennemsnit af alle landes piger. Kun finske...