Globalt

Globalt

Dm i skoleudvikling kigger ud i verden og deler også international best practice (alle tilmeldte skoler 2018 er at finde på forsiden).
Gram Skole har udviklet Gramblomsten, der gennem samarbejde og struktur har formået at skabe en alsidig og succesfuld holddeling, der byder eleverne på et møde med forskellige arbejdsformer, der vil...
Personlig målsætning i engelsk. Rosendalskolen arbejder med at inddrage eleverne personligt i målsætningerne for faget. Udover at arbejde efter Fælles Mål, så opstiller eleverne individuelle mål for...
Forældrealliancen Holbergskolen: Fokus på, hvordan man løfter folkeskolen gennem øget forældresamarbejde. Det gælder fx i forhold til sprog, læring, trivsel og dannelse. På den måde bruger...
Samarbejde mellem folkeskoler, ungdomsskolen, UU-vejledningen, erhvervsskolerne og virksomheder er med til at ændre unges syn på og valg af ungdomsuddannelse i Odense – Skolesamarbejdet i Nord (...
Verdenshistorie i et lokalhistorisk perspektiv – samarbejde med folkeskolerne og Ungdomsskolen: I Dragør arbejder de med den åbne skole, på en måde, hvor de lokale kulturinstitutioner inddrages i et...
LEAPS – en ny undervisningsform:Sønderskov-Skolen er en LEAPS-skole med 700 elever og ca. 90 ansatte. Fra skoleåret 2018/19 undervises der udelukkende ud fra LEAPS undervisningsformen på 1., 2., 4.,...
Naturfagsprojekter i samarbejde med det lokale erhvervsliv på Rosendalskolen:For at sikre elevernes oplevelse af relevans og for at styrke deres motivation for naturfagligt arbejde, har...
Matematik i bevægelse på Rosendalskolen: I matematikundervisningen er der masser af små situationer, hvor bevægelse og musik kan forstærke elevernes motivation og læring. Dette er en samling af små...
Skøn Skole er et projekt der løber over 6 skoledage, hvor eleverne nytænker og designer et område på Trekronerskolen fx deres klasseværelse eller fællesareal. Forløbet udgør en læringsproces, der...
Skøn Skole er et projekt der løber over 6 skoledage, hvor eleverne nytænker og designer et område på Trekronerskolen fx deres klasseværelse eller fællesareal. Forløbet udgør en læringsproces, der...
Motiverende undervisningsform med inklusion og elevinddragelse i fokus: Faste studiegrupper med samme placering fra gang til gang. Elever og lærer på Korshøjskolen har i fællesskab sammensat...
Symfoniorkester: Flakkebjerg Skole har brugt dele af den understøttende undervisning til at oprette et symfoniorkester med alle elever på skolen. Her får eleverne mulighed for at stifte bekendtskab...
Familie-forstærkeren: M.C. Holms Skole har sat elevernes læringsmæssige udbytte i centrum for skole-hjem-samarbejdet. Skolebestyrelsen, skolens pædagogiske personale og skolens ledelse har i...
Fra fravalgt skole til attraktivt tilvalg. Bakkeskolen Cosmos blev igennem flere år fravalgt af mange og havde i 2016 kun ca. 30% af mulige elever fra eget distrikt og mere end 98 % elever med anden...
KaMiBe (Karakterstyrker, mindfulness og bevægelse): Alle skolens klasser arbejder to-tre gange om ugen med KaMiBe, der er skemalagt i den understøttende undervisning. Kombinationen af de tre områder...
Innovative elever former fremtiden. Alle elever på Hedehusene Skole arbejder i innovative læringsforløb i to gange seks uger. Det foregår tværfagligt, årgangsvis og i dette skoleår via FIRE-...
Trivsel gennem bevægelse: Østerhåbskolen har igangsat et nyt udviklingsforløb for elever på mellemtrinnet. Eleverne skal deltage i et træningsprogram, der består af en halv times træning tre gange om...
Projektopgave med STIL: På Spjald skole arbejder de med en innovativ og digital toning af den obligatoriske projektopgave i 9. kl. Med fokus på den digitale praksisfaglighed nytænker eleverne...
Nr.Vium-Troldhede Skole styrker elevernes kompetencer med tværfaglige fredage. Ugens bedste dag er fredag. Det eneste der står på skoleskemaet er tværfaglighed, og eleverne elsker det. Samarbejde på...
Trivsel og læring i centrum - Efter at Stubæk Skole igennem længere tid har arbejdet med ugeskemarevolution, har skolen savnet et lokale der rummer denne arbejdsform med flere forskellige...
Sct Hans skole har siden 2012 arbejdet med at udvikle og implementere innovation og entreprenørskab (I&E), både som linje i udskolingen, men også som generel undervisningstilgang for hele skolen
Kulturuge: Hele verden rundt på Trongårdsskolen. Skolepædagogerne har stået i spidsen for et nyt tiltag inden for kulturforståelse og forældreinddragelse. Pædagogerne på Trongårdsskolen har i...
Der findes og anvendes i stigende grad digitale redskaber i dagtilbud. Formålet med projektet har været at bringe praksis og forskning sammen for at undersøge, hvordan digitale redskaber påvirker den...
Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet
De overordnede digitale målsætninger for folkeskolen kan ses udlagt i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015, der tegner et billede af en folkeskole, hvor it og digitale læremidler...
Forskningsprojektet har fokuseret på hvordan iPads kan medvirke til at støtte forskellige elevers læring med henblik på inklusion og undervisningsdifferentiering i skolen.
Brugerdrevne inputs til visionsprocessen i Aalborg kommunes skoler.
Begrundelser, visioner, faktisk brug og udfordringer i normalklasser.
Et omdrejningspunkt for at udvikle digital kompetence (digital literacy) er, at elever anvender en bred vifte af digitale teknologier som en del af deres undervisning. Denne rapport afdækker, hvordan...
It i danske skoler i et internationalt perspektiv The International Computer and Information Literacy Study 2013 (ICILS 2013) er en international undersøgelse gennemført af den internationale...

Sider